Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > Tin nhà trường > Biên bản họp và bỏ phiếu sơ duyệt danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

Biên bản họp và bỏ phiếu sơ duyệt danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

1. Hội đồng cấp cơ sở họp ngày 04 tháng 04 năm 2012 dưới sự chủ trì của Th.s Dương Văn Cường – Trưởng phòng TCHC, Chủ tịch Hội đồng trường, xem xét, trao đổi thành tích công lao của từng người, xem xét những ý kiến đóng góp, đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức tại cuộc họp bỏ phiếu tín nhiệm. Đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu sơ duyệt 02 trường hợp.

2. Tham gia phiên họp có 16 người.

3. Hội đồng đã đề cử 03 đồng chí vào ban kiểm phiếu, gồm các ông (bà) sau:

– Trưởng ban kiểm phiếu: ông Phạm Văn Khái – Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch hội đồng trường

– Các uỷ viên:

1. Ông: Lê Hùng Cường

2. Bà: Lê Thị Hạnh

4. Phần bỏ phiếu.

–  Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quy định: 16 người.

– Số người tham gia bỏ phiếu: 16 người

– Số người không tham gia bỏ phiếu: 0 người.

Lý do: …………………………………………………………………………………………………

– Số phiếu phát ra: 16 phiếu

– Số phiếu thu về hợp lệ: 16 phiếu

– Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu.

5. Kết quả kiểm phiếu bầu danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú:

Số

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ – Nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ

%

Trần Hữu Hòa – 1953 Hiệu trưởng – Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình

16/16

100

Lưu Đình Hướng – 1960 Phó hiệu trưởng – Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình

10/16

62,5

7- Số nhà giáo có số phiếu đạt từ 80% trở lên:  01người.

Chi tiết Quyết định thành lập hội đồng Download Tại đây

Chi tiết biên bản Download Tại đây

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]