Đang đọc
Trang chủ > ĐẢM BẢO CL và NCKH > Đảm bảo chất lượng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI NINH BÌNH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 2 – NĂM 2023 VỚI CHỦ ĐỀ “SÁCH CHO TÔI, CHO BẠN”.

Thực hiện Công văn số 914/BNN-VP ngày 22/02/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức ngày Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam lần thứ 2, năm 2023. Sáng ngày 21/4/2023 Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ khai mạc

Quyết định Về việc ban hành và đưa vào sử dụng 35 quy trình bảo đảm chất lượng đợt 2 trong Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

Quyết định Về việc ban hành và đưa vào sử dụng 35 quy trình bảo đảm chất lượng đợt 2 trong Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

Quyết định về việc ban hành và đưa vào sử dụng 34 quy trình bảo đảm chất lượng đợt 1 trong Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

Quyết định về việc ban hành và đưa vào sử dụng 34 quy trình bảo đảm chất lượng đợt 1 trong Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

Top
EnglishVietnamese
[X]