Đang đọc
Trang chủ > ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo (Áp dụng đối với HSSV nhập học từ 3/2024)

TT Tên ngành, nghề đào tạo Chương trình đào tạo Cao đẳng Trung cấp 1 Công nghệ tô tô Chi tiết Chi tiết 2 Sửa chữa máy thi công xây dựng Chi tiết Chi tiết 3 Điện công nghiệp Chi tiết Chi tiết 4 Điện dân dụng Chi tiết Chi tiết 5 Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK Chi tiết Chi tiết 6 Cắt gọt kim loại Chi tiết Chi tiết 7 Hàn Chi tiết Chi tiết 8 Cấp thoát nước Chi tiết 9 Bảo trì

Chương trình đào tạo (Áp dụng đối với HSSV nhập học từ 3/2021)

Chương trình chi tiết: TT Tên ngành, nghề đào tạo Chương trình đào tạo Danh mục thiết bị Cao đẳng Trung cấp Cao đẳng Trung cấp 1 Công nghệ tô tô Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 2 Sửa chữa máy thi công xây dựng Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 3 Điện công nghiệp Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết 4 Điện dân dụng Chi tiết Chi tiết Chi tiết 5 Kỹ thuật máy lạnh

Thông báo Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp

Thông báo Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp cho 12 chương trình đào tạo bậc Cao đẳng và 16 chương trình đào tạo bậc trung

Top
EnglishVietnamese
[X]