Đang đọc
Trang chủ > Phòng chức năng > Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

  BAN LÃNH ĐẠO: Trưởng Phòng Th.s TRỊNH VĂN ĐẠI Phòng làm việc: Tầng 1, Nhà giáo dục thể chất Email: dai.kd@cogioi.edu.vn Số điện thoại: (84 030) ....... P.Trưởng Phòng Phòng làm việc: Tầng 1, Nhà giáo dục thể chất Số điện thoại: (84 030) ....... 1. Chức năng: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng dạy nghề là

Top
EnglishVietnamese
[X]