Đang đọc
Trang chủ > Phòng chức năng > Phòng Tài chính kế toán > Phòng tài chính kế toán

Phòng tài chính kế toán

2

Địa chỉ cơ quan: Tầng 1, nhà Hành chính – Hiệu bộ

Số điện thoại: (84 0229) 3770799
Số Fax: (84 0229) 3770522

BAN LÃNH ĐẠO:

 

chigiao

Phòng làm việc: Phòng 106, tầng 1, nhà Hành chính – Hiệu bộ

 Số điện thoại: (84 0229) 3770522
Email: giao.kt@cogioi.edu.vn

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]