Đang đọc
Trang chủ > ĐẢM BẢO CL và NCKH > Nghiên cứu khoa học > Đề tài giáo viên > Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2009

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2009

1.Cải tiến phần mềm thu học phí – Ninh Đức Hùng – Đề tài cấp tỉnh – 2009.

2. Phần mềm quản lý học sinh – Nguyễn Ngọc Kiên,Đoàn Xuân Luận,Nguyễn Trung Cương – Đề tài cấp trường.

3. Điều khiển chuông kêu bằng tự động – Trần Duy Đông – Đề tài cấp tỉnh – 2009.

4. Mô hình đèn giao thông – Nguyễn Ngọc Hoàn – Đề tài cấp trường-2009.

5. Một số biện pháp để nâng cao hứng thú học tập các môn văn hóa của học sinh trung cấp nghề (9/12) – Đỗ Thị Thu Hằng – Đề tài cấp trường – 2009.

6. Phần mềm quản lý điểm học sinh,sinh viên  – Nguyễn Trung Cương,Nguyễn Văn Nhiu,Nguyễn Văn Hồi,Nguyễn Xuân Khôi,Nguyễn Văn Thái,Vũ Ánh Dương,Phan Huy Thành,Đoàn Xuân Luận – Đề tài cấp trường – 2009.

7. Phần mềm quản lý lịch giảng dạy – Vũ Ánh Dương, Nguyễn Văn Nhiu, Nguyễn Văn Hồi, Trần Văn Sáng – Đề tài cấp trường – 2009.

8. Phần mềm quản lý tuyển sinh – Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Văn Thái, Lưu Đình Hướng, Dương Văn Cường, Trần Thị Minh Nhiễu, Đào Quang Vinh – Đề tài cấp trường -2009.

9. Phần mềm quản lý thư viện – Nguyễn Văn Thái, Lưu Đình Hướng, Đinh Văn Lợi, Phạm Thị Hoài Hương – Đề tài cấp tỉnh -2009.

10. Hệ thống lái trợ lực thủy lực – Đinh Văn Thêm – Đề tài cấp tỉnh – 2009.

11. Hộp số cơ khí 5 cấp tốc độ – Nguyễn Văn Hồi – Đề tài cấp tỉnh – 2009.

12. Bơm thủy lực máy xúc KOMATSU PC-200 – Vũ Công Khai – Đề tài cấp tỉnh – 2009.

13. Mô đun thực tập điện ô tô – Trần Tuấn Anh – Đề tài cấp tỉnh – 2009.

14. Cầu chủ đông sau ô tô – Vũ Đình Lự – Đề tài cấp tỉnh – 2009.

15. Mô hình xử lý nước ngầm – Lê Huy Khánh – Đề tài cấp nhà nước hoặc Bộ .

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]