Đang đọc
Trang chủ > Thông báo > Thông báo của hiệu trưởng > Thông báo về việc hội giảng năm học 2011 – 2012

Thông báo về việc hội giảng năm học 2011 – 2012

Căn cứ quyết định số 1161/2004/QĐ – BLĐTBXH ngày 11/8/2004 của Bộ Trưởng Bộ Lao động thương binh xã hội về quy định hội giảng giáo viên dạy nghề.

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2011 – 2012 Hiệu trưởngTrường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh bình thông báo lịch hội giảng Năm học 2011 – 2012. Yêu cầu các Phòng, khoa nghề nghiêm túc thực hiện :

1.Hội giảng cấp Khoa:

Từ ngày: 12 tháng 9 năm 2011 đến 14 tháng 10 năm 2011.

Tất cả giáo viên thuộc khoa (Trừ số giáo viên tham gia Ban chấm thi hội giảng. mỗi khoa 1 Ban.Riêng Khoa ô tô 2 Ban. Mỗi Ban chấm thi hội giảng gồm 3 giáo viên có kinh nghiệm trong giảng dạy hoặc đã tham gia hội giảng đạt giải tại các kỳ thi Tỉnh, Quốc gia.

Đối tượng giảng bài: Học sinh đang học tại lớp, xe của khoa.

Các Trưởng Khoa lập lịch chi tiết trình hiệu trưởng ký duyệt sau nộp cho Phòng Đào tạo 01 bản để theo dõi tổng hợp.

Kết thúc hội giảng Trưởng Khoa báo cáo kết quả hội giảng và chọn cử đội tuyển của khoa tham gia hội giảng cấp Trường.Mỗi khoa 02 giáo viên. Riêng khoa ô tô thi công 04 giáo viên. Báo cáo nộp về Phòng Đào tạo để tổng hợp báo cáo Hiệu Trưởng và lập lịch hội giảng cấp Trường.

2.Hội giảng cấp Trường:

Từ ngày: 17 tháng 10 năm 2011 đến ngày 11 tháng 11 năm 2011

Căn cứ danh sách giáo viên được chọn, cử của các khoa Phòng Đào tạo lập lịch chi tiết hội giảng cấp trường và các thủ tục cần thiết cho công tác hội giảng.

3.Nhận được thông báo các khoa cần nghiêm túc thực hiện. Có vấn đề vướng mắc cần báo cáo Hiệu Trưởng để giải quyết.

 

– Tải và xem chi tiết thông báo: Tại Đây

– Phiếu đánh giá bài giảng : Tại Đây

– Phiếu đánh giá hội giảng (đánh giá chung) dành cho các khoa: Tại Đây

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]