Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > Tin nhà trường > Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo uu tú

Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo uu tú

1. Phiên họp toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị ngày 30 tháng 3 năm 2012 dưới sự chủ trì của ông Trần Hữu Hòa – Bí thư BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng, phổ biến tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú và giới thiệu công khai những người đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

2. Tham gia phiên họp có 131 người.

3. Đơn vị đã đề cử 05 đồng chí vào ban kiểm phiếu, gồm các ông (bà) sau:

– Trưởng ban kiểm phiếu: ông Phạm Văn Khái – Chủ tịch công đoàn

– Các uỷ viên:

– ông Lê Hùng Cường

– ông Đinh Trung Kiên

– ông Thái Khắc Lưu

– ông Nguyễn Xuân Thịnh

4. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị: 144 người.

– Số người tham gia bỏ phiếu: 131 người

– Số người không tham gia bỏ phiếu: 13 người.

Lý do: đi công tác, nghỉ không lương, nghỉ thai sản

– Số phiếu phát ra: 131 phiếu

– Số phiếu thu về hợp lệ: 131 phiếu

– Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu.

5. Kết quả kiểm phiếu tín nhiệm danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú:

Số

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ – Nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ

%

1

Trần Hữu Hòa – 1953 Hiệu trưởng – Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình 123/131 93%

2

Lưu Đình Hướng – 1960 Phó hiệu trưởng – Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình 118/131 90%

3

Nguyễn Văn Nhiu – 1960 Phó hiệu trưởng – Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình 99/131 75%

4

Nguyễn Văn Hồi – 1956 Trưởng phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình 97/131 74%

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

NGƯT,Th.s Trần Hữu Hòa

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]