Đang đọc
Trang chủ > Thông báo > Thông báo của hiệu trưởng > Thông báo về việc tham gia ý kiến xây dựng dự án đầu tư trọng điểm nghề

Thông báo về việc tham gia ý kiến xây dựng dự án đầu tư trọng điểm nghề

5Thực hiện Công văn số 1866/TCDN-KHTC ngày 21/10/2011 của Tổng cục Dạy nghề về việc phân công trường làm đầu mối tổ chức xây dựng Dự án đầu tư nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN.

Căn cứ tiêu chuẩn kỹ năng nghề và chương trình đào tạo quốc gia do Tổng cục Dạy nghề ban hành.

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình đã xây dựng dự thảo Danh mục thiết bị tối thiểu cho các nghề nói trên.

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình gửi tới Quý trường dự thảo Danh mục thiết bị tối thiểu cho các nghề nói trên. Đề nghị Quý trường tham gia, đóng góp ý kiến.

Thời hạn cuối: Ngày 06/11/2011 các trường gửi ý kiến đóng góp về Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình để thực hiện tiếp các bước trong quy trình xây dựng Dự án (theo tinh thần Công văn số 1866/TCDN-KHTC).

 

Hội thảo dự kiến: Từ ngày 11 – 13/11/2011, tại Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình, thị xã Tam Điệp, Ninh Bình.

Điện thoại liên hệ: ông Lưu đình Hướng – Phó Hiệu trưởng: 0913261544; Email: huongld@caodangcogioi.vn

Kính mong được sự hợp tác của Quý trường.

Trân trọng đề nghị./.

 

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]