Đang đọc
Trang chủ > ĐOÀN THỂ và HSSV > Đoàn Thanh niên > Tổ chức lớp học đối tượng kết nạp Đảng khóa 106 cho 44 đoàn viên ưu tú

Tổ chức lớp học đối tượng kết nạp Đảng khóa 106 cho 44 đoàn viên ưu tú

Thực hiện công tác phát triển Đảng cũng như nhằm tăng cường đội ngũ cho Đảng, đảng bộ trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình đã mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 106 cho 44 đoàn viên ưu tú. Lớp học khai mạc và diễn ra từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 2015.

Các đoàn viên ưu tú là học viên của lớp học này là do sự bầu chọn từ trên 1000 đoàn viên, thanh  niên của 73 chi đoàn HSSV và 8 chi đoàn giáo viên. Trong ba ngày, các học viên đã hoàn thành chương trình lý luận chính trị theo yêu cầù. Đó chính là những tiền đề lý luận trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam một cách khái quát; về cương lĩnh xây dựng đất nước; những nội dung cơ bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó là những kiến thức quý báu về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; động cơ, sự rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng… khi phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua khóa học, ngoài ý nghĩa trực tiếp là việc nhận thức về lý luận chính trị của các học viên được nâng lên, sự vận dụng cụ thể và sáng tạo những tiền đề lý luận ấy vào học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học… cũng là những định hướng cho các học viên.

Sau khoá học, tổng số học viên đủ điều kiện dự thi cuối khóa là 44 đồng chí, đạt 100%. Kết quả, loại giỏi là 15 đồng chí, đạt 34,1%,  loại khá là 29 đồng chí, đạt 65,9%. Đảng ủy Nhà trường đã biểu dương, khen thưởng 7 đồng chí đạt kết quả và thành tích xuất sắc trong khóa học này.

 

H.Đ

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]