Đang đọc
Trang chủ > Phòng chức năng > Phòng Tổ chức hành chính > Phòng Tổ Chức hành chính

Phòng Tổ Chức hành chính

2

Địa chỉ cơ quan: Tầng 1, nhà Hành chính – Hiệu bộ

Số điện thoại: (84 030) 3864396 – 3773766

Số Fax: (84 030) 3770522

Email: tchc@cogioi.edu.vn

 

BAN LÃNH ĐẠO:

 TRƯỞNG PHÒNG: TRẦN THỊ MINH NHIỄU

Địa chỉ cơ quan: Tầng 1, nhà Hành chính – Hiệu bộ

Số điện thoại: (84 030) 3864396 – 3773766

Số Fax: (84 030) 3770522

Email: nhieu.tchc@cogioi.edu.vn

P. TRƯỞNG PHÒNG: Th.S ĐINH TRUNG KIÊN

Phòng làm việc: Phòng 102, tầng 1, nhà Hành chính – Hiệu bộ

Số điện thoại: (84 030) 3773766 (cơ quan)

Email: kientccb@cogioi.edu.vn

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]