Đang đọc
Trang chủ > Phòng ban > Phòng đào tạo

Phòng Đào Tạo

THÔNG TIN: - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Hồi - Phó phòng: Ông Hoàng Hải Đăng - Địa chỉ cơ quan: Tầng 1 nhà hành chính - Hiệu bộ - Số điện thoại: (84 030) 776795 - Email: daotao@cogioi.edu.vn CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ - Tuyển sinh, phân lớp theo ngành nghề đào tạo đúng quy chế. Lập

Top
EnglishVietnamese
[X]