Đang đọc
Trang chủ > ĐOÀN THỂ và HSSV > Công đoàn > Đại hội Công đoàn bộ phận Công tác HSSV và QTQLXM, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn bộ phận Công tác HSSV và QTQLXM, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch số 162-CĐ-KHĐH ngày 14/11/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình về đại hội Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình, nhiệm kỳ 2023-2028; Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn nhà trường, Đại hội Công đoàn bộ phận Công tác HSSV và QTQLXM, nhiệm kỳ 2023-2028 được tiến hành vào hồi 14h00 ngày (ngày 16/12/2022) tại Hội trường 202 Nhà Giảng đường G1. Công đoàn bộ phận Công tác HSSV và Quản trị QLXM đã tổ chức Đại hội bầu ban chấp hành Công đoàn bộ phận và thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội Công đoàn đoàn trường.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn bộ phận Công tác HSSV và Quản trị QLXM  nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của tổ chức công đoàn, tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào do công đoàn phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp có hiệu quả vào công việc của đơn vị, xây dựng đơn vị và nhà trường ngày càng phát triển.

Tại đại hội, đoàn viên công đoàn đã đóng góp nhiều tham luận, tham gia thảo luận về báo cáo hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Đã có nhiều tham luận đưa ra được những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn bộ phận nói riêng, công đoàn trường nói chung.

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và dân chủ, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của công đoàn nhà trường, đại hội công đoàn bộ phận Công tác HSSV và Quản trị QLXM đã thảo luận, đề xuất các giải pháp để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới đề ra. Đóng góp của các tham luận là nền tảng để Công đoàn Bộ phận Công tác HSSV và Quản trị QLXM đổi mới và phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Tại đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Công tác HSSV và Quản trị QLXM và thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của Đại hội Công đoàn bộ phận Công tác HSSV và Quản trị QLXM, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tin, bài: Hoàng Trung

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]