Đang đọc
Trang chủ > Nội dung nổi bật > HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động hàng năm, ngày 5/01/2023, Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động để tổng kết công tác năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ năm 2024. Ông Dương Văn Cường – Bí thư BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng và Ông Phạm Văn Khái – UV BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng khoa Cơ khí, Chủ tịch Công đoàn dự và đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, BGH, lãnh đạo các đơn vị phòng/khoa/trung tâm và cán bộ, viên chức, người lao động toàn trường.

Thầy Dương Văn Cường – Hiệu trưởng nhà trường(phải), Thầy Phạm Văn Khái – Chủ tịch công đoàn trường (trái) điều hành tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; Báo cáo kiểm điểm của Người đứng đầu đơn vị năm 2023 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 của BCH Công đoàn, dự kiến nội dung thi đua năm 2024; các báo cáo chuyên đề về công tác tài chính, tuyển sinh, đào tạo, quản lý giáo dục học sinh, sinh viên; báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến đóng góp bổ sung, sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ, các phương hướng, biện pháp triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Thầy Dương Văn Cường – Bí thư BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng phát biểu tại hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các cán bộ, viên chức và người lao động đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị đồng thời nghe Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn báo cáo, tiếp thu, giải trình, giải đáp những thắc mắc của cán bộ, viên chức và người lao động. Hội nghị cũng tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026; biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh năm 2023.

Cuối chương trình Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết, thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và thông qua dự thảo Nghị quyết của Hội nghị.

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]