Đang đọc
Trang chủ > Uncategorized > Công Tác Đoàn Trường

Công Tác Đoàn Trường

Thanh Niên Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Giới Ninh Bình
CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2009 – 2010

Năm học 2009 – 2010, đất nước kỷ niệm nhiều ngày lễ trọng đại: kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010), 35 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2010), 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2010).

Với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học thiết thực, hiệu quả hơn, Ban Bí thư Trung ương Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2009 – 2010, cụ thể như sau:

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

Năm giáo dục truyền thống và nâng cao chất lượng đoàn viên

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1- Xây dựng, phát hiện, nhân rộng những tấm gương thanh niên, học sinh, sinh viên học tập và làm theo lời Bác; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đảng, 60 năm ngày tuyền thống học sinh – sinh viên, các ngày Lễ, kỷ niệm của đất nước, dân tộc gắn với triển khai rộng rãi chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.

2- Tập trung triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên mới. Đoàn các trường Đại học tập trung đổi mới phương thức quản lý đoàn viên phù hợp với đào tạo theo học chế tín chỉ.

3- Tăng cường các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng và hội nhập quốc tế.

B. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Tổ chức có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai rộng rãi chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”

1.1-  Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Hồ Chí Minh với vấn đề nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân tại chi đoàn trong tuần sinh hoạt công dân học sinh – sinh viên; tổ chức thanh niên học sinh, sinh viên học tập, tìm hiểu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua bộ phim tài liệu “Những giờ phút cuối đời của Bác”.

1.2-  Tổ chức tốt tuần lễ “Tiếp sức đến trường” và phần Hội của Lễ khai giảng năm học mới gắn với việc phát động thi đua đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh tiên tiến làm theo lời Bác”. Khuyến khích chọn chủ đề hát về Bác trong phần Hội của Lễ khai giảng.

1.3- Tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” gắn với các tiết sinh hoạt chung của trường, của chi đoàn, chi hội; tuyên dương, nhân rộng các tấm gương điển hình học sinh, sinh viên tài năng, vượt khó vươn lên trong cuộc sống và học tập, làm theo lời Bác; tổ chức đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc học sinh, sinh viên làm theo lời Bác.

2. Tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị, truyền thống, đạo đức, lối sống, nếp sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân trong học sinh, sinh viên

2.1- Tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, ngành Giáo dục – Đào tạo tới học sinh, sinh viên; tổ chức các hội thi Olimpic các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; lồng ghép triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam ” trong “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” đầu khoá học, đầu năm học 2009 – 2010.

2.2- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010), 35 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2010), 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2010), 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2010), 95 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng (20/10/1914-20/10/2009), như: tổ chức gặp mặt truyền thống, giao lưu gặp gỡ các nhân chứng lịch sử chiến dịch Hồ Chí Minh; tổ chức “Hành trình đến với bảo tàng, đến với các địa danh lịch sử”, “Hành trình theo chân Bác”, “Hành trình về nguồn”; khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh, sinh viên và giáo viên trẻ trong việc chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương. Tổ chức “Liên hoan các trò chơi dân gian” và “Liên hoan đàn và hát dân ca” trong học sinh, sinh viên.

2.3- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước hướng tới 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” trong thanh niên học sinh, sinh

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]