Đang đọc
Trang chủ > Author: admin

NGÀY HỘI NHẬP HỌC

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, ngày 21 tháng 3 năm 2022, Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình đã tổ chức đón tiếp học sinh, sinh viên khóa 53Đ1. Đúng 7 giờ, tại Hội trường Đa năng, đông đảo học sinh, sinh viên ở các tỉnh, các huyện đã

Top
EnglishVietnamese
[X]