Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC KHOA

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC KHOA

Trong thời gian vừa qua, công đoàn bộ phận tại các khoa đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn. Đại hội Công đoàn bộ phận được tổ chức với thành phần là toàn thể đoàn viên của đơn vị.

Đại hội Công đoàn bộ phận các khoa đã đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 về tất cả các mặt, nêu được những kết quả, những mặt mạnh, những hạn chế và rút ra được những bài học kinh nghiệm, làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội  Công đoàn bộ phận các khoa cũng xây dựng được chương trình hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 có tính thiết thực, khả thi, có nội dung, biện pháp cụ thể, nhằm thực hiện đúng vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn và góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, của Nhà trường. Khoa Kinh tế – Du lịch là 1 trong những khoa tiên phong tổ chức Đại hội Công đoàn.

Kinhte

Chuỗi Đại hội công đoàn bộ phận được khép lại bởi Đại hội Công đoàn của khối Phòng.

Do chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của từng Công đoàn bộ phận  nên  có nội dung đại hội cụ thể, phù hợp. Nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào những vấn đề chính sau đây:

Tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 với các mặt:

Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác Công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện theo Luật giáo dục nghề nghiệp mới;

Đại hội Công đoàn bộ phận cũng đã tổ chức cho các công đoàn viên trình bày các tham luận theo các chủ đề.

Sau khi bầu cử Ban chấp hành mới và BCH mới nhiệm kỳ 2017- 2020 ra mắt,  Đại hội cũng xây dựng chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công đoàn bộ phận phù hợp với mục tiêu có tính chiến lược của đơn vị.

Cuối Đại hội, các công đoàn bộ phận cũng bầu đại biểu đi dự ĐH Công đoàn trường và biểu quyết các chỉ tiêu được đề ra.

IMG_1554

IMG_1585

IMG_1613

IMG_1672

IMG_1733

          Thu Hằng

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]