Đang đọc
Trang chủ > ĐÀO TẠO > Giới thiệu ngành nghề > KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

1. TRÌNH ĐỘ VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

– Cao đẳng: 2.5 năm

– Trung cấp (9/12): 2 năm

– Trung cấp (12/12): 2 năm

– Sơ cấp: 3 – 9 tháng

2. KỸ NĂNG NGHỀ CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP

Đọc được các bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ thiết kế, lắp đặt, sửa chữa trong hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa trung tâm, điều hòa ô tô…;

Lựa chọn, sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị chính trong nghề;

Giám sát và tổ chức thực hiện được công tác an toàn trong lĩnh vực của ngành,  nghề;

Lắp đặt, vận hành thành thạo các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu;

Lắp đặt, vận hành thành thạo các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu;

Bảo trì, bảo dưỡng thành thạo các hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa ô tô, lắp đặt vận hành hệ thống VRV/VRF đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu;

Kiểm tra được các thông số kỹ thuật hệ thống thiết bị, thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành đầu vào;

Sửa chữa thành thạo các hư hỏng về cơ, điện, lạnh trong các các hệ thống lạnh;

Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong hệ thống lạnh;

Tính toán được phụ tải lạnh, chọn, thiết kế, lắp đặt sơ bộ được hệ thống điện lạnh của máy lạnh, điều hòa không khí có năng suất lạnh nhỏ;

Đánh giá được tác động môi trường của môi chất lạnh và các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường khi thực hiện các công việc của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;

Phân loại được rác thải trong công nghiệp;

Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

 3. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

Lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp;

Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ;

Vận hành hệ thống máy lạnh;

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống lạnh;

Sửa chữa hệ thống lạnh;

Bảo hành hệ thống lạnh;

Sửa chữa mạch điện điều khiển cho hệ thống lạnh;

Lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp;

Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Chiler;

Lắp đặt vận hành hệ thống VRV/VRF;

Vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm; – Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa ô tô.

4. HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC TẬP, THỰC TẬP TRÊN CÁC MÔ HÌNH, THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI

 

 

 

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]