Đang đọc
Trang chủ > Thời khóa biểu > Khoa Công nghệ ô tô > Thời khóa biểu các lớp học tại Trường và Trung tâm – Khoa Công nghệ ô tô – Hè 2019

Thời khóa biểu các lớp học tại Trường và Trung tâm – Khoa Công nghệ ô tô – Hè 2019

Thời khóa biểu các lớp học tại Trường và Trung tâm

Khoa Công nghệ ô tô – Hè 2019

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019

Tải về: Thời khóa biểu Khoa Công nghệ ô tô Hè 2019

Lớp TC9 CN Ô tô 1 K49 Đ3 - Yên Khánh, Ninh Bình
Lớp TC9 CN Ô tô 1 K49 Đ3 – Yên Khánh, Ninh Bình
Lớp TC9 CN Ô tô 1 K49 Đ3 - Yên Khánh, Ninh Bình
Lớp TC9 CN Ô tô 1 K49 Đ3 – Yên Khánh, Ninh Bình
Lớp TC9 CN Ô tô 8 K49 Đ3 - Yên Khánh, Ninh Bình
Lớp TC9 CN Ô tô 8 K49 Đ3 – Yên Khánh, Ninh Bình
Lớp TC9 CN Ô tô 7 K49 Đ3 - Hậu Lộc, Thanh Hóa
Lớp TC9 CN Ô tô 7 K49 Đ3 – Hậu Lộc, Thanh Hóa
Lớp TC9 CN Ô tô 5 K49 Đ3 - Hậu Lộc, Thanh Hóa
Lớp TC9 CN Ô tô 5 K49 Đ3 – Hậu Lộc, Thanh Hóa
Lớp TC9 CN Ô tô 2 K49 Đ3 - Thọ Xuân, Thanh Hóa
Lớp TC9 CN Ô tô 2 K49 Đ3 – Thọ Xuân, Thanh Hóa
Lớp TC9 CN Ô tô 6 K49 Đ3 - Thọ Xuân, Thanh Hóa
Lớp TC9 CN Ô tô 6 K49 Đ3 – Thọ Xuân, Thanh Hóa
Lớp TC9 CN Ô tô 3 K49 Đ3 - Gia Viễn Ninh Bình
Lớp TC9 CN Ô tô 3 K49 Đ3 – Gia Viễn Ninh Bình
Lớp TC9 CN Ô tô 3 K49 Đ3 - Gia Viễn, Ninh Bình
Lớp TC9 CN Ô tô 4 K49 Đ3 – Gia Viễn, Ninh Bình
Lớp TC9 CN Ô TÔ - GIa Viễn, Ninh Bình
Lớp TC9 CN Ô TÔ – GIa Viễn, Ninh Bình

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]