Đang đọc
Trang chủ > ĐẢM BẢO CL và NCKH > Đảm bảo chất lượng > Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng kiểm định chương trình đào tạo năm 2022

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng kiểm định chương trình đào tạo năm 2022

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình năm 2022.

  1. Nghề: Điện Công nghiệp          – Trình độ: Cao đẳng – Chi tiết
  2. Nghề: Cắt gọt kim loại              – Trình độ: Cao đẳng – Chi tiết
  3. Nghề: Công nghệ ô tô              – Trình độ: Cao đẳng – Chi tiết
  4. Nghề: Kỹ thuật CBMA              – Trình độ: Cao đẳng – Chi tiết
  5. Nghề: Kỹ thuật ML&ĐHKK       – Trình độ: Cao đẳng – Chi tiết
  6. Nghề: Sửa chữa MTCXD         – Trình độ: Cao đẳng – Chi tiết
  7. Nghề: Vận hành MTC Nền       – Trình độ: Trung cấp – Chi tiết

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]