Đang đọc
Trang chủ > ĐẢM BẢO CL và NCKH > Đảm bảo chất lượng > Báo Cáo Kết Quả Tự Đánh Giá Kiểm Định Chất Lượng Trường Năm 2023

Báo Cáo Kết Quả Tự Đánh Giá Kiểm Định Chất Lượng Trường Năm 2023

– Báo cáo kết quả tự đánh giá kiểm định chất lượng của Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình năm 2023

Chi tiết

– Báo cáo kết quả tự đánh giá kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình năm 2023

Chi tiết

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]