Đang đọc
Trang chủ > Khoa - Bộ môn > Khoa Điện - Điện Lạnh > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ

1. CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

* Một số môn học tiêu biểu:

– Thiết bị điện gia dụng
– Đo lư­ờng điện
– Máy điện
– Sửa chữa và vận hành máy điện
– Cung cấp điện
– Trang bị điện
– Thực hành trang bị điện
– PLC cơ bản
– Kỹ thuật cảm biến
– Truyền động điện
– PLC nâng cao
Kỹ thuật số…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

2. CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

* Một số môn học tiêu biểu:

– Điện kỹ thuật
– Vật liệu điện
– Cơ kỹ  thuật
– Đo lường điện và không điện
– Kỹ thuật điện tử cơ bản
– Khí cụ điện hạ thế
– Kỹ thuật cảm biến
– Kỹ thuật xung
– Mạch điện chiếu sáng cơ bản
– Thiết bị nhiệt gia dụng
– Động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha
– Động cơ điện vạn năng
– Máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

3. CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

* Một số môn học tiêu biểu:

– Cơ sở kỹ thuật Nhiệt – Lạnh và điều hoà không khí
– Kỹ thuật điện tử
– Maketing
– Đo lường Điện – Lạnh
– Kỹ thuật điện tử cơ bản
– Hệ thống máy lạnh công nghiệp
– Hệ thống điều hoà không khí cục bộ
– Hệ thống điều hoà không khí trung tâm
– Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống lạnh
– Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ

1. TRUNG CẤP NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

* Một số môn học tiêu biểu:

– Thiết bị điện gia dụng
– Đo lư­ờng điện
– Máy điện
– Sửa chữa và vận hành máy điện
– Cung cấp điện
– Trang bị điện
– Thực hành trang bị điện
– PLC cơ bản
– Truyền động điện
Kỹ thuật số…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

2. TRUNG CẤP NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

* Một số môn học tiêu biểu:

– Điện kỹ thuật
– Vật liệu điện
– Đo lường điện và không điện
– Kỹ thuật điện tử cơ bản
– Khí cụ điện hạ thế
– Mạch điện chiếu sáng cơ bản
– Thiết bị nhiệt gia dụng
– Động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha
– Động cơ điện vạn năng
– Máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

3. TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

* Một số môn học tiêu biểu:

– Cơ sở kỹ thuật Nhiệt – Lạnh và điều hoà không khí
– Maketing
– Đo lường Điện – Lạnh
– Kỹ thuật điện tử cơ bản
– Hệ thống máy lạnh công nghiệp
– Hệ thống điều hoà không khí cục bộ
– Hệ thống điều hoà không khí trung tâm
– Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống lạnh
– Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

4. TRUNG CẤP NGHỀ CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN

Mạch điện

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Thiết bị điện nông thôn

– Thiết bị cơ khí nông thôn

– Thực tập sửa chữa thiết bị điện

– Thực tập sửa chữa thiết bị cơ khí nhỏ…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]