Đang đọc
Trang chủ > Khoa - Bộ môn > Khoa Cơ Khí > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ

1. CAO ĐẲNG HÀN

* Một số môn học tiêu biểu:

– Gá lắp kết cấu hàn
– Hàn điện cơ bản
– Hàn khí
– Hàn MIG, MAG nâng cao
– Hàn ống
– Chế tạo phôi hàn trên các loại máy gập, uốn, đột dập
– Tính toán kết cấu hàn
– Kiểm tra chất lượng mối hàn
– Hàn ống chất lượng cao…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

2. CAO ĐẲNG NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI

* Một số môn học tiêu biểu:

– Điện kỹ thuật
– Vật liệu điện
– Gia công nguội cơ bản
– Tiện kết hợp
– Tiện lỗ
– Tiện côn
– Tiện ren tam giác
– Tiện ren truyền động
– Tiện định hình
– Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp
– Bào mặt phẳng
– Gia công trên máy phay CNC
– Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy phay CNC…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

3. CAO ĐẲNG NGHỀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CƠ KHÍ

* Một số môn học tiêu biểu:

– Bảo dưỡng hệ thống truyền động cơ khí

– Bảo dưỡng hệ thống truyền động điện

– Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn, làm mát

– Bảo dưỡng phanh cữ trong hệ thống thiết bị cơ khí

– Bảo dưỡng hệ thống, cơ cấu an toàn trong thiết bị cơ khí…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ

1. TRUNG CẤP NGHỀ HÀN

* Một số môn học tiêu biểu:

– Gá lắp kết cấu hàn
– Hàn điện cơ bản
– Hàn khí
– Hàn ống
– Chế tạo phôi hàn trên các loại máy gập, uốn, đột dập
– Tính toán kết cấu hàn
– Kiểm tra chất lượng mối hàn…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

2. TRUNG CẤP NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI

* Một số môn học tiêu biểu:

– Điện kỹ thuật
– Vật liệu điện
– Gia công nguội cơ bản
– Tiện kết hợp
– Tiện lỗ
– Tiện côn
– Tiện ren truyền động
– Tiện định hình
– Bào mặt phẳng
– Gia công trên máy phay CNC
– Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy phay CNC…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

3. TRUNG CẤP NGHỀ CẤP THOÁT NƯỚC

* Một số môn học tiêu biểu:

– Thuỷ lực
– Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp thoát nước
– Lắp đặt đường ống, thiết bị cấp nước trong nhà
– Lắp đặt đường ống, thiết bị cấp nước ngoài nhà
– Lắp đặt đồng hồ đo nước
– Lắp đặt đường ống công nghệ
– Lắp đặt máy bơm cấp thoát nước
– Vận hành công trình xử lý nước cấp
– Vận hành công trình xử lý nước thải…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

4.  TRUNG CẤP NGHỀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CƠ KHÍ

* Một số môn học tiêu biểu:

– Bảo dưỡng hệ thống truyền động cơ khí

– Bảo dưỡng hệ thống truyền động điện

– Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn, làm mát

– Bảo dưỡng phanh cữ trong hệ thống thiết bị cơ khí

– Bảo dưỡng hệ thống, cơ cấu an toàn trong thiết bị cơ khí…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]