Đang đọc
Trang chủ > Khoa - Bộ môn > Khoa Sư phạm giáo dục NN > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ

1. CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

* Một số môn học tiêu biểu:

Công tác xã hội cá nhân và nhóm

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Truyền thông và vận động xã hội

Phát triển cộng đồng

Quản trị ngành Công tác xã hội

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ

1. TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

* Một số môn học tiêu biểu:

Công tác xã hội cá nhân và nhóm

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Truyền thông và vận động xã hội

Phát triển cộng đồng

Quản trị ngành Công tác xã hội

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ

1. CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

* Một số môn học tiêu biểu:

– Tâm lý học nghề nghiệp
– Giáo dục học nghề nghiệp
– Tổ chức và quản lý quá trình dạy học
– Phương pháp dạy học chuyên ngành
– Phương pháp nghiên cứu KHGD
– Công nghệ dạy học
– Thực tập sư phạm…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

 

 

T©m lý häc nghÒ nghiÖp

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]