Đang đọc
Trang chủ > Khoa - Bộ môn > Khoa Sư phạm giáo dục NN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

logo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ 1. CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI * Một số môn học tiêu biểu: - Công tác xã hội cá nhân và nhóm - Chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Truyền thông và vận động xã hội - Phát triển cộng đồng - Quản

Top
EnglishVietnamese
[X]