Đang đọc
Trang chủ > Phòng chức năng > Phòng Tổ chức hành chính

Phòng Tổ Chức hành chính

Địa chỉ cơ quan: Tầng 1, nhà Hành chính - Hiệu bộ Số điện thoại: (84 030) 3864396 - 3773766 Số Fax: (84 030) 3770522 Email: tchc@cogioi.edu.vn   BAN LÃNH ĐẠO:  TRƯỞNG PHÒNG: TRẦN THỊ MINH NHIỄU Địa chỉ cơ quan: Tầng 1, nhà Hành chính - Hiệu bộ Số điện thoại: (84 030) 3864396 - 3773766 Số Fax:

Top
EnglishVietnamese
[X]