Đang đọc
Trang chủ > Thông báo > Thông báo của hiệu trưởng

Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Thực hiện Công văn số 8367/BNN-TCCB, ngày 07/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình đã xây dựng

Thông báo Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Thực hiện Công văn số 8367/BNN-TCCB, ngày 07/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình xây dựng Kế

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Địa chỉ: Phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Thực hiện Công văn số 4387/BNN-TCCB ngày 25/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tuyển dụng viên chức, Trường

Top
EnglishVietnamese
[X]