Đang đọc
Trang chủ > Thông báo > Thông báo của hiệu trưởng > Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Thực hiện Công văn số 8367/BNN-TCCB, ngày 07/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, và báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]