Đang đọc
Trang chủ > Thông báo > Thông báo chung > Góp ý kiến dự thảo quy trình cấp phát vật tư, nhiên liệu phục vụ học tập và giảng dạy

Góp ý kiến dự thảo quy trình cấp phát vật tư, nhiên liệu phục vụ học tập và giảng dạy

 

Kính gửi: Các phòng, khoa

Để thống nhất trong việc cấp phát vật tư, nhiên liệu phục vụ học tập và giảng dạy đạt hiệu quả. Hiệu trưởng nhà trường đề nghị các phòng, khoa thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức, giáo viên trong khoa mình đóng góp ý kiến vào bản dự thảo quy trình cấp phát vật tư, nhiên liệu (có bản dự thảo gửi kèm theo)

 

Các ý kiến góp ý đề nghị các phòng, khoa gửi bằng văn bản cho Ban giám hiệu (qua phòng Quản trị và Quản lý xe máy) để tổng hợp báo cáo, thời gian gửi góp ý trước ngày 23/01/2014 (theo mẫu gửi kèm)

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Xem chi tiết thông báo ở đây

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]