Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018

Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018

Chiều ngày 08/01/2018, trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị viên chức năm 2018. Tham dự Hội nghị là Ban Giám hiệu Nhà trường cùng đông đủ viên chức trong toàn trường.

Tại Hội nghị, các phòng chức năng đã đưa ra các bản báo cáo tổng kết và kế hoạch triển khai trong thời gian tới.  Cụ thể đó là bản Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2017; Dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm 2018; Dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 của  thày Trần Công Quyền – PGĐ. TT Tuyển sinh và GTVL;  bản Báo cáo Tổng kết công tác đào tạo học kỳ I; t30riển khai Kế hoạch đào tạo học kỳ  II Của Thày Phạm Ngọc Minh – Trưởng phòng Đào tạọ; báo cáo Công tác Tổ chức cán bộ của Cô Trần Thị Minh Nhiễu – Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Báo cáo công tác tài chính năm 2017; Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của cô Nguyễn Thị Quỳnh Giao, trưởng phòng Tài chính kế toán; Báo cáo công tác Công đoàn; Phát động phong trào thi đua năm 2018 của thày Phạm Văn Khái – Chủ tịch Công đoàn Nhà trường.

Cũng trong Hội nghị, Trưởng phòng Tổ chức hành chính cũng đã Công bố Quyết định khen thưởng đối với các giáo viên đạt thành tích trong Hội giảng cấp Khoa  học kỳ I và công bố Quyết định khen thưởng đối với CBVC đạt thành tích cao trong công tác tuyển sinh năm 2017. Thày Dương Văn Cường, Hiệu trưởng Nhà trường đã lên phát thưởng cho các cá nhân  đã lập thành tích.

Tiếp theo Hội nghị, đại diện cho các khoa đã lên trình bày bản tham luận của mình. Các bản tham luận chủ yếu xoay quanh các chủ đề về đào tạo, giảng dạy, quản lý HSSV. Thày Dương Văn Cường đã đại diện Ban Giám hiệu giải đáp ý kiến của các cá nhân, đơn vị và đưa ra các ý kiến đánh giá, kết luận cụ thể về các mặt trong Học kỳ I cũng như chỉ đạo triển khai cụ thể công tác, hoạt động giáo dục trong học kỳ II.

Hội nghị kết thúc với nhiều quyết tâm cho các thắng lợi mới của CNVC trong toàn trường.

Hằng Đỗ (tổng hợp)

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]