Đang đọc
Trang chủ > ĐÀO TẠO > Kế Hoạch Đào Tạo > Kế hoạch đào tạo 2014-2015

Kế hoạch đào tạo 2014-2015

A. Học kỳ I: 5 tháng
Thực hiện từ ngày 3/9/2014 đến 6/2/2015. Tổng số 23 tuần
Trong đó:
– Thực học 21 tuần: Từ ngày 3/9/2014 đến ngày 25/1/2015.
– Thi, kiểm tra 2 tuần: Từ ngày 26/1/2015 đến ngày 6/2/2015 (Trong đó có cả thi lại)
Họp tổng kết, xét thi đua học kỳ vào 8 h ngày 10 tháng 2 năm 2015 tại phòng 101 nhà 4 tầng.
Nghỉ tết nguyên đán 3 tuần: Từ ngày 7/2/2014 (Thứ 7 ngày 19/12/2014 âm lịch) đến hết ngày 1/3/2015 (Chủ nhật ngày 11/1/2015 âm lịch)
B. Học kỳ II: 4 tháng
Thực hiện từ ngày 2/3/2015 đến 14/6/2015. Tổng số 15 tuần.
Trong đó:
– Thực học 13 tuần: Từ ngày 2/3/2015 đến ngày 29/5/2015
– Thi, kiểm tra 2 tuần: Từ ngày 1/6/2015 đến ngày 12/6/2015 (trong đó có cả thi lại)
Họp tổng kết, xét thi đua học kỳ vào 8 h ngày 16/6/2015 tại phòng 101 nhà 4 tầng
Nghỉ hè: 12 tuần: Từ ngày 13/6/2015 đến hết ngày 6/9/2015.
C. Thi tốt nghiệp:
1. Đợt thi tháng 1: Từ 26/1/2015 đến 30/1/2015
Trung cấp nghề hệ 9/12 K43 (nhập học tháng 7, 9 năm 2012) và hệ 12/12 K44 (nhập học tháng 7, 9/2013) các nghề: Vận hành máy thi công nền, Vận hành máy thi công mặt đường, Vận hành cần, cầu trục.
2. Đợt thi tháng 4: Từ 6/4/2015 đến 10/4/2015
Trung cấp nghề K43 hệ 9/12 các nghề: Công nghệ ô tô, Hàn, Điện CN, Cấp thoát nước (nhập học tháng 3 năm 2012).
Trung cấp nghề K44 hệ 12/12 các nghề: Công nghệ ô tô, Hàn, Điện CN, Cấp thoát nước(nhập học tháng 4 năm 2013)
3. Đợt thi tháng 6: Thi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề, Cao đẳng nghề 02 tuần từ ngày 15/6/2015 đến ngày 26/6/2015
3.1. Thi tốt nghiệp trung cấp nghề:
– K43: Trung cấp nghề hệ 9/12 các nghề: Công nghệ ô tô, Hàn, Cấp thoát nước, Cắt gọt kim loại, Điện CN, Kỹ thuật máy lạnh &ĐHKK,Sửa chữa máy thi công xây dựng, Kỹ thuật chế biến món ăn, Kế toán DN.(nhập học tháng 7 và tháng 9 năm 2012)
– K44: Trung cấp nghề hệ 12/12 các nghề: Công nghệ ô tô, Hàn, Cấp thoát nước, Cắt gọt kim loại, Điện CN, Kỹ thuật máy lạnh &ĐHKK, Sửa chữa máy thi công xay dựng, Kỹ thuật chế biến món ăn(nhập học tháng 7 và tháng 9 năm 2013)
– K44: Trung cấp nghề hệ 9/12 các nghề: Vận hành máy thi công nền, Vận hành cần, cầu trục; Vận hành máy thi công mặt đường (nhập học đợt tháng 4 năm 2013)
– K45: Trung cấp nghề hệ 12/12 các nghề: Vận hành máy thi công nền, Vận hành cần, cầu trục, Vận hành máy thi công mặt đường (nhập học đợt tháng 4 năm 2013)
3.2. Thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề khoá 6(2012 – 2015):
Các nghề: Công nghệ ô tô, Điện CN, Hàn, Kế toán DN, Lập trình máy tính, Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK, Cắt gọt kim loại, Kỹ thuật chế biến món ăn.
D. Địa điểm, thời gian học tập:
– Học trên giảng đường lý thuyết:
+ K43, 44 học buổi chiều
+ K45 học buổi sáng
– Học tích hợp và thực hành: Tại các phòng học mô đun, xưởng thực hành và bài tập của các khoa.
Các khoa tự bố trí các phòng học lý thuyết, phòng học mô đun, xưởng thực hành và bài tập của các khoa cho các lớp thuộc khoa mình quản lí và gửi bản bố trí phòng học cho phòng Đào tạo trước khi khoá 45 nhập học đợt tháng 9 để theo dõi trong quá trình học tập của HS,SV, riêng 2 khoa ô tô thi công và khoa khoa học cơ bản bố trí học lý thuyết tại giảng đường nhà 4 tầng (khu A). Tầng 4 dành cho khoa ô tô thi công, các tầng khác dành cho khoa Khoa học cơ bản và một số lớp cần điều chỉnh của các khoa khác.

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]