Đang đọc
Trang chủ > Thông báo > Lịch luyện giảng giáo viên tham gia hội giảng tỉnh Ninh Bình 2015 giai đoạn 3

Lịch luyện giảng giáo viên tham gia hội giảng tỉnh Ninh Bình 2015 giai đoạn 3

Thực hiện từ ngày 6 tháng 5 năm 2015 đến 29 tháng 5 năm 2015 theo quyết định số 324/CĐNCGNB ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình
1. Tất cả các thành viên 3 Tiểu ban đều dự và góp ý kiến.
Chủ trì: Trưởng/Phó tiểu ban có giáo viên giảng là người chủ trì, Trường hợp Trưởng, Phó đều vắng ủy quyền cho một trong các thành viên còn lại.

TT Họ và tên Nhóm Thứ Thời gian Địa điểm Ghi chú
1 Nguyễn Văn Thế 1 Ba Từ 7h30 – 9h00 Tại Khoa
Năm Từ 15h30 – 17h00
2 Đinh Thành Biển 1 Ba Từ 9h00 – 11h00 Tại Khoa
Năm Từ 13h30 – 15h30
3 Bùi Thị Thủy 2 Từ 9h00 – 11h00 Tại Khoa
Hai Từ 15h30 – 17h00
4 Phạm Văn Thịnh 2 Từ 7h30 – 9h00 Tại Khoa
Hai Từ 13h30 – 15h30
5 Trịnh Văn Hải 3 Năm Từ 7h30 – 9h00 Tại Khoa
Ba Từ 15h30 – 17h00
6 Nguyễn Ngọc Kiên 3 Năm Từ 9h00 – 11h00 Tại Khoa
Ba Từ 13h30 – 15h30

2. Tự luyện giảng
Các ngày còn lại (kề cả thứ 7 và CN hoặc ngoài giờ) giáo viên tự luyện giảng mời các giáo viên trong khoa đền dự cho ý kiến. Khi cần làm việc ngoài giờ cần thông báo cho bảo vệ biết để đóng mở cổng.

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]