Đang đọc
Trang chủ > Uncategorized > Lập Trình Máy Tính

Lập Trình Máy Tính

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY QUỐC GIA

NGÀNH LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
Mã ngành: 50480204

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP:
– Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các công ty thiết kế hoặc gia công, tư vấn phần mềm, các đơn vị kinh doanh hoặc hành chính sự nghiệp ở vai trò chuyên viên phân tích, thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống xử lý các giao tác với khả năng:
– Viết các phần mềm hoặc chuyển thông tin đến các thiết bị khác.
– Tùy chỉnh hệ thống nhằm thực hiện các chức năng khác nhau
– Tìm và phát hiện các lỗi trong phần mềm
– Chạy thử các chương trình để kiểm tra khả năng thích ứng khi đưa vào thực tế
– Chuẩn bị các tài liệu mô tả phương thức hoạt động của phần mềm.

KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP:
– Sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng:
– Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác các thông tin trên mạng
– Xây dựng ứng dụng CNTT từ bài toán thực tế
– Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay.
– Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình Client/Server.
– Xây dựng hệ thống website hoàn chỉnh
– Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng vừa và nhỏ

CÁC MÔN HỌC TIÊU BIỂU:
– Lập trình căn bản
– Cấu trúc Dữ liệu và giải thuật
– Lập trình quản lý
– Lập trình Hướng đối tượng
– Lập trình .NET
– Cơ sở Dữ liệu
– Thiết kế Web
– Lập trình Web
– Hệ quản trị CSDL (SQL Server)
– Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin
– Quản trị dự án CNTT
– Công nghệ phần mềm

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]