Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > Tin nhà trường > Quyết định tốt nghiệp tháng 6/ 2012

Quyết định tốt nghiệp tháng 6/ 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên

hệ Sơ cấp ngh, Trung cấp nghề khoá 40, 41, 42

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI NINH BÌNH

 

Căn cứ Quyết định số 1991/BLĐTBXH ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề giới Ninh Bình Quyết định số 195//BNNTCCB ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề giới Ninh Bình.

Căn cứ quy chế thi, kiểm tra công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 14/2007//BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ Lao động Thương binh hội.

Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp biên bản xét tốt nghiệp của Hội đồng thi tốt nghiệp họp ngày 29 tháng 6 năm 2011 tại Trường Cao đẳng nghề giới Ninh Bình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

A. Nay công nhận tốt nghiệp cho 415 học sinh hệ Sơ cấp ngh và Trung cấp nghề khoá 40, 41, 42 trong đó:

* Trung cấp nghề: 401  học sinh.

Trong đó:

– Nghề VH máy xúc: 107 học sinh;

– Nghề VH máy ủi, cạp san: 2 học sinh;

– Nghề VH Cần trục: 18 học sinh;

– Nghề VH máy thi công nền: 105 học sinh;

– Nghề VH cần, cầu trục: 26 học sinh;

– Nghề Hàn: 15 học sinh;

– Nghề Cấp thoát nước: 10 học sinh;

– Cắt gọt kim loại: 8 học sinh;

– Nghề Công nghệ ô : 58 học sinh;

– Điện công nghiệp: 36 học sinh;

– Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK: 11 học sinh;

Kỹ thuật chế biến món ăn: 5 học sinh.

* Sơ cấp nghề: 14 học sinh.

Trong đó:

– Nghề VH máy xúc: 05 học sinh;

– Nghề VH máy xúc lật: 03 học sinh;

– Nghề VH máy nâng hàng: 02 học sinh;

– Nghề VH máy lu: 01 học sinh;

– Nghề Công nghệ ôtô: 02 học sinh;

– Nghề Hàn: 01 học sinh.

B. Không công nhận tốt nghiệp cho 24 học sinh.

Trong đó:

– H Trung cấp ngh: 23 Học sinh;

– H Sơ cấp ngh: 01học sinh.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2:

Các Ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các khoa những học sinh, sinh viên tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

Như điều 2;

(Đã ký)

Sở LĐTBXH Ninh Bình;

Th.s: Trần Hữu Hoà

Lưu Đào tạo, TCHC.


Download Quyết định tốt nghiệp và danh sách công nhận tốt nghiệp Tại Đây

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]