Đang đọc
Trang chủ > Giới thiệu > Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình

Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình

1. Sứ mệnh

– Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nông nghiệp và PTNT, thị trường lao động và nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; lấy đào tạo nhân lực các lĩnh vực cơ giới, thủy lợi, giao thông, cơ khí, điện và đào tạo giáo viên dạy nghề làm trọng điểm.

– Đảm bảo quyền và lợi ích của các thành viên trong nhà trường theo quy định của Pháp luật.

2. Tầm nhìn

– Trở thành trường Cao đẳng nghề chất lượng cao cấp độ quốc gia, có nhiều nghề đào tạo trọng điểm đạt chất lượng quốc tế, khu vực và quốc gia.

– Đến năm 2020 có đủ năng lực đào tạo kỹ thuật viên công nghệ trình độ đại học.

3. Mục tiêu chiến lược

3.1. Mục tiêu chung

– Đổi mới cơ bản và toàn diện đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của cán bộ, giáo viên nhà trường cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực Ngành nông nghiệp, nông thôn và địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho người học để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo với những kỹ năng tiên tiến hiện đại và những kiến thức cần thiết để tiến thân lập nghiệp; xây dựng thành trường cao đẳng nghề chất lượng cao của cả nước; phát triển thương hiệu “Cơ giới Ninh Bình” rộng rãi trong cả nước, trong khu vực và quốc tế.

– Phấn đấu đến năm 2020 có đủ điều kiện để trở thành trường Đại học Công nghệ thực hành.

3.2.  Mục tiêu cụ thể

– Từ năm 2013 – 2015: Phát triển ngành nghề theo nhu cầu của Ngành, của thị trường lao động, của doanh nghiệp và của người học; tiếp tục phát triển đội ngũ giảng viên, chú trọng đào tạo bồi dưỡng giáo viên các nghề trọng điểm, cán bộ quản lý, chương trình đào tạo, cơ sở vật, thiết bị dạy nghề.

– Đến năm 2015 tổng số nghề đào tạo ở 3 cấp trình độ đạt được: cao đẳng: 18 nghề; trung cấp nghề: 25 nghề; Sơ cấp nghề: 25 nghề. Có 5 nghề trọng điểm, trong đó: 01 nghề đào tạo đạt cấp độ quốc tế, 03 nghề cấp khu vực và 1 nghề cấp quốc gia. Số học sinh tuyển mới 3800; Quy mô đào tạo năm 2015 là 5100 HSSV, số giáo viên là 250 người (kể cả giáo viên kiêm giảng); Hoàn thiện hệ thống xưởng trường, phòng thực hành dạy nghề theo môđun.

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]