Đang đọc
Trang chủ > ĐẢM BẢO CL và NCKH > Nghiên cứu khoa học > Đề tài giáo viên > Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2010

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2010

1. Mô hình xử lý nước thải khu công nghiệp – Trần Hữu Hòa – Đề tài cấp Bộ + Tỉnh – 2010.


2. Mô hình thang máy 5 tầng – Nguyễn Văn Nhiu – Đề tài cấp Bộ – 2010.


3. Mô hinh nhà xe tự động – Nguyễn Văn Nhiu – Đề tài cấp Bộ + Tỉnh – 2010.


4. Mô hình thực hành PCL – Lưu Đình Hướng – Đề tài cấp Bộ – 2010.


5. Mô hình xử lý nước thải công nghiệp – Trần Hữu Hòa,Nguyễn Văn Thành,Trịnh Văn Đại,Nguyễn Thế Sơn – Đề tài cấp trường – 2010.


6. Mô hình nhà để xe – Nguyễn Văn Nhiu,Nguyễn Văn Hồi,Phương Liên,Nguyễn Văn Hiện – Đề tài cấp trường – 2010.


7. Mô hình thang máy 5 tầng – Nguyễn Văn Nhiu,Trần Văn Sáng,Thầy Đông,Cô Thủy,Tạ Minh Dương -Đề tài cấp trường – 2010.


8. Mô hình lập trình PCL – Lưu Đình Hướng,Phương Liên,Nguyễn Xuân Thịnh,Thầy Hựu – Đề tài cấp trường – 2010.

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]