Đang đọc
Trang chủ > ĐẢM BẢO CL và NCKH > Nghiên cứu khoa học > Đề tài giáo viên > Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2011

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2011

1. Xây dựng thiết kế bàn bơm mỡ – Vũ Công Khải,Vũ Ngọc Chiến – Đề tài cấp tỉnh – 2011.


2. WDCNTT xây dựng phần mềm QL cán bộ – Dương Văn Cường,Nguyễn Trung Cương,Nguyễn Xuân Khôi,Đinh Trung Kiên – Đề tài cấp tỉnh – 2011.


3. WDCNTT trong công tác QL VB chứng chỉ – Nguyễn Văn Thái ,Đinh Văn Lợi,Phạm Thị hoài Thương,Đào Quang Vinh – Đề tài cấp trường – 2011.

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]