Đang đọc
Trang chủ > Download > Thông báo Kế hoạch Hội giảng năm học 2019 – 2020

Thông báo Kế hoạch Hội giảng năm học 2019 – 2020

Thực hiện chương trình công tác năm học 2019 – 2020. Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình xây dựng kế hoạch Hội giảng giáo viên với các nội dung cụ thể như sau:

Các PHỤ LỤC đi kèm Kế hoạch Hội giảng năm học 2019-2020 cán bộ, giáo viên có thể TẢI VỀ tại đây: PHỤ LỤC

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]