Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > Tin nhà trường > Trao phần thưởng cho tập thể lớp và học sinh  tại các Trung tâm

Trao phần thưởng cho tập thể lớp và học sinh  tại các Trung tâm

Trong các ngày hội tháng 3,  trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình đã tổ chức Lễ trao phần thưởng tại các Trung tâm. Hầu như Lễ trao phần thưởng được tổ chức trùng với Lễ chào cờ đầu tuần của các Trung tâm.

Lễ trao phần thưởng cho các học sinh Trung tâm đã trở thành truyền thống của Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình. Việc trao thưởng này nhằm động viên tinh thần học tập của học sinh; tạo động lực học tập.Từ đó, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập của học sinh tại các Trung tâm;

Cũng thông qua lễ trao thưởng, đã giúp cho giáo viên và học sinh tại các Trung tâm  nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nhiệm vụ của Nhà trường trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phục vụ sự phát triển của ngành và của địa phương.

Việc trao thưởng được diễn ra tại 8 đơn vị và do các cán bộ lãnh đạo của các khoa, phòng của Cao đẳng Cơ giới trực tiếp thực hiện. Đó là TTGDTX huyện Kim Sơn, TTGDTX huyện Yên Khánh, TTGDTX huyện Yên Mô, TTGDTX huyện Gia Viễn, TTGDTX huyện Nho Quan, TTGDTX TP. Tam Điệp, TTGDTX Thọ Xuân, TTGDTX Thiệu Hóa.

Trong Học kỳ I năm học 2017- 2018, trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình đã phát 127 xuất học bổng tương đương 77.250.000 đ cho học sinh, sinh viên. Trong đó, 34 học sinh, sinh viên thuộc các Trung tâm được nhận phần thưởng, chiếm 26,8%.

Thu Hằng

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]