Đang đọc
Trang chủ > ĐẢM BẢO CL và NCKH > Đảm bảo chất lượng > Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng kiểm định chương trình đào tạo năm 2021

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng kiểm định chương trình đào tạo năm 2021

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình năm 2021.

  1. Nghề: Điện Công nghiệp       – Trình độ: Cao đẳng – Chi tiết
  2. Nghề: Cắt gọt kim loại           – Trình độ: Cao đẳng – Chi tiết

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]