Đang đọc
Trang chủ > Khoa - Bộ môn > Khoa Máy thi công > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ

1. CAO ĐẲNG NGHỀ SỬA CHỮA MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG

* Một số môn học tiêu biểu:

– Bảo dư­ỡng và sửa chữa các cơ cấu của động cơ đốt trong
– Sửa chữa hệ thống truyền động
– Sửa chữa hệ thống di chuyển
– Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phanh
– Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lái
– Sửa chữa hệ thống điện
– Sửa chữa hệ thống thuỷ lực và khí nén
– Bảo d­ưỡng máy nén khí thi công
– Sửa chữa thiết bị công tác…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

2. CAO ĐẲNG NGHỀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CƠ KHÍ

* Một số môn học tiêu biểu:

– Bảo dưỡng hệ thống truyền động cơ khí

– Bảo dưỡng hệ thống truyền động điện

– Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn, làm mát

– Bảo dưỡng phanh cữ trong hệ thống thiết bị cơ khí

– Bảo dưỡng hệ thống, cơ cấu an toàn trong thiết bị cơ khí…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ

1. TRUNG CẤP NGHỀ SỬA CHỮA MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG

* Một số môn học tiêu biểu:

– Bảo dư­ỡng và sửa chữa các cơ cấu của động cơ đốt trong
– Sửa chữa hệ thống truyền động
– Sửa chữa hệ thống di chuyển
– Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phanh
– Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lái
– Sửa chữa hệ thống điện
– Sửa chữa hệ thống thuỷ lực và khí nén
– Sửa chữa thiết bị công tác…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

2. TRUNG CẤP NGHỀ VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN

* Một số môn học tiêu biểu:

Cấu tạo máy xúc và thiết bị công tác

Gầm máy ủi, cạp, san và thiết bị công tác

– Kỹ thuật thi công và an toàn máy xúc

– Kỹ thuật thi công và an toàn máy ủi – cạp san

– Vận hành máy xúc

– Vận hành máy ủi, cạp, san…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

3. TRUNG CẤP NGHỀ VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG

* Một số môn học tiêu biểu:

Cấu tạo máy san và thiết bị công tác

Cấu tạo máy lu và thiết bị công tác

– Cấu tạo máy rải át phan

– Kỹ thuật thi công nền đường bộ

– Kỹ thuật vận hành máy thi công  mặt đường…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

4.  TRUNG CẤP NGHỀ VẬN HÀNH CẦN TRỤC – CẨU TRỤC

* Một số môn học tiêu biểu:

Cấu tạo xe nâng hàng

Hệ thống thủy lực

– Trang bị điện

– Tổ chức vận hành máy trục

– Bảo dưỡng Động cơ

– Vận hành cần trục

– Vận hành cầu trục

– Vận hành máy nâng hàng…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

5.  TRUNG CẤP NGHỀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CƠ KHÍ

* Một số môn học tiêu biểu:

– Bảo dưỡng hệ thống truyền động cơ khí

– Bảo dưỡng hệ thống truyền động điện

– Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn, làm mát

– Bảo dưỡng phanh cữ trong hệ thống thiết bị cơ khí

– Bảo dưỡng hệ thống, cơ cấu an toàn trong thiết bị cơ khí…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]