Đang đọc
Trang chủ > Khoa - Bộ môn > Khoa Kinh tế Du lịch > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ

1. CAO ĐẲNG NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

* Một số môn học tiêu biểu:

– Kinh tế vi mô
– Lý thuyết thống kê
– Lý thuyết tài chính
– Lý thuyết tiền tệ tín dụng
– Lý thuyết kế toán
– Kinh tế vĩ mô
– Kinh tế phát triển
– Kinh tế quốc tế
– Kế toán doanh nghiệp
– Lập và phân tích dự án
– Kế toán quản trị
– Kiểm toán…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

2. CAO ĐẲNG NGHỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

* Một số môn học tiêu biểu:

– Quản trị Marketing
– Quản trị chuỗi cung ứng
– Thống kê doanh nghiệp
– Tài chính doanh nghiệp
– Tài chính tín dụng
– Kinh tế thương mại và dịch vụ
– Quản trị dự án đầu tư
– Hệ thống thông tin quản lý
– Phân tích hoạt động kinh doanh
– Quản trị nhân lực
– Quản trị doanh nghiệp
– Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
– Thị trường chứng khoán
– Tài chính quốc tế
– Thanh toán quốc tế…

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]