Đang đọc
Trang chủ > Khoa - Bộ môn > Khoa Công nghệ Ô tô > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ

I. Chương trình đào tạo cao đẳng nghề

1. Cao đẳng nghề công nghệ ô tô

* Một số môn học, mô đun tiêu biểu

– Sửa chửa – bảo dưỡng động cơ ô tô

– Sửa chữa – bảo dưỡng gầm ô tô

– Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống, thiết bị điện ô tô

– Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống phun xăng điện tử

– Sửa chữa – bảo dưỡng mô tô – xe máy

– Chuẩn đoán ô tô

– Công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô

– Kỹ thuật kiểm định chất lượng ô tô

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XEM: TẠI ĐÂY

 

 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ

1. Trung cấp nghề công nghệ ô tô

* Một số môn học, mô đun tiêu biểu

– Sửa chửa – bảo dưỡng động cơ ô tô

– Sửa chữa – bảo dưỡng gầm ô tô

– Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống, thiết bị điện ô tô

– Sửa chữa – bảo dưỡng mô tô – xe máy

– Kiểm tra và sửa chữa PAN ô tô

– Kỹ thuật kiểm định chất lượng ô tô

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XEM: TẠI ĐÂY

 

2. Trung cấp nghề lái xe ô tô thi công

* Một số môn học, mô đun tiêu biểu

– Luật giao thông đường bộ

– Cấu tạo và sửa chữa thông thường

– Nghiệp vụ vận tải

– Kỹ thuật lái xe

– Thực tập bảo dưỡng ô tô

– Thực tập lái xe ô tô cơ bản

– Thực tập kết hợp sản xuất

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XEM: TẠI ĐÂY

 

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ

1. Sơ cấp nghề công nghệ ôtô

* Một số môn học, mô đun tiêu biểu

– Sửa chửa – bảo dưỡng động cơ ô tô

– Sửa chữa – bảo dưỡng gầm ô tô

– Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống, thiết bị điện ô tô

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XEM: TẠI ĐÂY

2. Đào tạo lái xe ôtô các hạng B, C, D, E

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]