Đang đọc
Trang chủ > Phòng chức năng > Phòng Tài chính kế toán

Phòng tài chính kế toán

Địa chỉ cơ quan: Tầng 1, nhà Hành chính - Hiệu bộ Số điện thoại: (84 0229) 3770799 Số Fax: (84 0229) 3770522 Email: tckt@cogioi.edu.vn BAN LÃNH ĐẠO:   Phòng làm việc: Phòng 106, tầng 1, nhà Hành chính - Hiệu bộ  Số điện thoại: (84 0229) 3770522 Email: giao.kt@cogioi.edu.vn

Top
EnglishVietnamese
[X]