Đang đọc
Trang chủ > Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức > Cơ cấu tổ chức của Nhà trường

Cơ cấu tổ chức của Nhà trường

Căn cứ quyết định số 195/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Tổ chức bộ máy trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình gồm 06 phòng chức năng và 07 khoa chuyên môn; 02 trung tâm dịch vụ.

a) Các phòng chức năng:

– Phòng Đào tạo

– Phòng Tổ chức – Hành chính

– Phòng Công tác học sinh – sinh viên

– Phòng Quản trị và quản lý xe, máy

– Phòng Tài chính kế toán

– Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng

b) Các khoa chuyên môn:

– Khoa Máy thi công

– Khoa Điện – Điện lạnh

– Khoa Ô tô thi công

– Khoa Khoa học cơ bản

– Khoa Cơ khí

– Khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp

– Khoa Kinh tế – Du lịch

c) Trung tâm dịch vụ

– Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

– Trung tâm Đào tạo lái xe

d) Hội đồng khoa học & đào tạo và các hội đồng tư vấn khác (Hội đồng thi đua-khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xếp loại học sinh….)

e) Tổ chức Đảng CSVN:

Có 01 đảng bộ trực thuộc Thị uỷ Tam Điệp với 04 Chi bộ:

– Chi bộ Giáo viên 1

– Chi bộ Giáo viên 2

– Chi bộ Quản lý học sinh

– Chi bộ phục vụ Đào tạo

f) Các tổ chức đoàn thể

– Công đoàn Nhà trường trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường trực thuộc tỉnh đoàn Ninh Bình

– Hội Khuyến học…..

Tổng số CBCNV hiện có là 218, trong đó có 150 giáo viên trực tiếp giảng dạy, cán bộ quản lý từ trưởng phó phòng-khoa trở lên có 29 người.

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]