Đang đọc
Trang chủ > Các ngành nghề đào tạo > Các ngành nghề đào tạo

Các ngành nghề đào tạo

STT

Ngành nghề đào tạo

Ghi chú

 

I

HỆ CAO ĐẲNG

1

Công nghệ ô tô

 

2

Hàn

 

3

Điện công nghiệp

 

4

Kế toán doanh nghiệp

 

5

Công nghệ thông tin

Lập trình máy tính

 

6

Điện dân dụng

 

7

Cắt gọt kim loại (Tiện, phay, bào)

 

8

Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK

 

9

Kỹ thuật chế biến món ăn

 

10

Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

11

Sửa chữa máy thi công xây dựng

 

12

Công nghệ thông tin

Quản trị mạng máy tính

 

13 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
14 Công tác xã hội

II

HỆ TRUNG CẤP

1

Điện công nghiệp

 

2

Công nghệ ô tô

 

3

Điện dân dụng

 

4

Hàn

 

5

Cấp thoát nước (Điện nước)

 

6

Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK

 

7

Lái xe chuyên dụng

 

8

Cắt gọt kim loại

 

9

Cơ điện nông thôn

 

10

Kế toán doanh nghiệp

 

11

Công nghệ thông tin

Lập trình máy tính

 

12

Kỹ thuật chế biến món ăn

 

13

Vận hành máy thi công nền (Vận hành máy Xúc, ủi, cạp san)

 

14

Vận hành máy thi công mặt đường (Máy san, lu, máy rải bê tông nhựa)

 

15

Vận hành cần, cầu trục

 

16

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

17

Sửa chữa máy thi công xây dựng

 

18

Công nghệ thông tin

Quản trị mạng máy tính

 

19 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
20 Công tác xã hội

III

HỆ SƠ CẤP NGHỀ

1

Lái xe ô tô các hạng

 

2

Điện công nghiệp

 

3

Công nghệ Ô tô

 

4

Điện dân dụng

 

5

Hàn

 

6

Hàn Công nghệ cao (CNC)

 

7

Cấp thoát nước

 

8

Kỹ thuật máy lạnh  và ĐHKK

 

9

Lái xe chuyên dụng

 

10

Cắt gọt KL

 

11

Cơ điện nông thôn

 

12

Kế toán doanh nghiệp

 

13

Kỹ thuật chế biến món ăn

 

14

Sửa chữa máy thi công xây dựng

 

15

Vận hành máy xúc

 

16

Vận hành cần trục

 

17

Vận hành máy ủi – cạp san

 

18

Vận hành cầu trục

 

19

Vận hành máy nâng hàng

 

20

Lập trình máy tính

 

21

Quản trị mạng

 

22 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
23 Công tác xã hội

IV

CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

V

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC

1

Kỹ thuật Điện

 

2

Cơ khí động lực

 

3

Kế toán

 

VI

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRUNG CẤP NGHỀ LÊN CAO ĐẲNG NGHỀ

1

Công nghệ ô tô

 

2

Hàn

 

3

Điện công nghiệp

 

4

Kế toán doanh nghiệp

 

5

Công nghệ thông tin

Lập trình máy tính

 

6

Điện dân dụng

 

7

Cắt gọt kim loại

 

8

Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK

 

9

Kỹ thuật chế biến món ăn

 

10

Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

11

Sửa chữa máy thi công xây dựng

 

12

Công nghệ thông tin

Quản trị mạng máy tính

 

 

 

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]