Đang đọc
Trang chủ > ĐÀO TẠO > Giới thiệu ngành nghề > Cắt Gọt Kim Loại (CAD, CAM, CNC)

Cắt Gọt Kim Loại (CAD, CAM, CNC)

1. TRÌNH ĐỘ VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

– Cao đẳng: 2.5 năm

– Trung cấp (9/12): 2 năm

– Trung cấp (12/12): 2 năm

– Sơ cấp: 3 – 9 tháng

2. KỸ NĂNG NGHỀ CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP

Vẽ được các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp đúng yêu cầu kỹ thuật trên phần mềm vẽ kỹ thuật và gia công được chi tiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

Chuyển được thành thạo các ký hiệu dung sai thành các kích thước tương ứng để gia công;

Sử dụng thành thạo các dụng cụ cắt cầm tay như: Đục, giũa các mặt phẳng, khoan lỗ, cắt ren bằng bàn ren, ta rô, cưa tay;

Sử dụng thành thạo một hoặc nhiều loại máy công cụ như: máy tiện vạn năng, máy phay vạn năng, máy bào – máy xọc, máy mài, máy khoan – máy doa, máy tiện

CNC, máy phay CNC;

Sử dụng thành thạo các dụng cụ kiểm tra, dụng cụ đo;

Mài được thành thạo các loại dao tiện, dao phay, dao bào, mũi khoan đúng yêu cầu kỹ thuật;

Phát hiện và sửa chữa được các dạng sai hỏng thông thường của máy, đồ gá. Bảo dưỡng được các thiết bị công nghệ cơ bản;

Gia công được các chi tiết máy định hình trên máy tiện vạn năng, máy phay vạn năng, máy bào – máy xọc, máy mài, máy khoan – máy doa, máy tiện CNC, máy phay CNC;

Lập được quy trình công nghệ để gia công một sản phẩm;

Kiểm tra được chất lượng sản phẩm theo đúng quy định;

Lập được kế hoạch sản xuất và quản lý thực hiện kế hoạch, thực hiện quy trình 5S;

Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

3. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

Gia công trên máy tiện vạn năng;

Gia công trên máy tiện CNC;

Gia công trên máy phay vạn năng;

Gia công trên máy phay CNC;

Gia công trên máy bào, xọc;

Gia công trên máy mài;

Gia công trên máy doa vạn năng;

Gia công trên máy xung và trên máy cắt dây;

Bảo dưỡng hệ thống công nghệ cơ bản; – Kiểm tra chất lượng sản phẩm.

4. HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC TẬP, THỰC TẬP TRÊN CÁC MÔ HÌNH, THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI

anh_chi_hang_nha_anh_toan

 

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]