Đang đọc
Trang chủ > Chế độ chính sách > Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề

Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề

2Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 27-6 ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề. Dưới đây là một số nội dung quy định cụ thể tại Thông tư.

Thông tư được áp dụng đối với giáo viên trong biên chế hoặc hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên trực tiếp giảng dạy, cán bộ làm công tác quản lý có tham gia giảng dạy trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề ở các cơ sở dạy nghề công lập, tư thục.

Theo quy định, thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo được tính bằng giờ:

– Một giờ dạy lý thuyết là 45 phút được tính bằng 1 giờ chuẩn;

– Một giờ dạy tích hợp (kết hợp cả lý thuyết và thực hành) là 45 phút được tính bằng 1 giờ chuẩn;

– Một giờ dạy thực hành là 60 phút được tính bằng 1 giờ chuẩn.

Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên đối với nghề bình thường; không quá 10 học sinh, sinh viên đối với nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo Danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành).

Thông tư cũng quy định, thời gian làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề là 44 tuần/năm học, trong đó:

– Giảng dạy và giáo dục học sinh, sinh viên: 32 tuần đối với giáo viên dạy cao đẳng nghề; 36 tuần đối với giáo viên dạy trung cấp nghề;

– Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học: 12 tuần đối với giáo viên dạy cao đẳng nghề; 8 tuần đối với giáo viên dạy trung cấp nghề.

Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên là 8 tuần, bao gồm: nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ các ngày lễ.

Giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao được nghỉ 8 tuần. Giáo viên, cán bộ làm công tác quản lý học sinh, sinh viên được nghỉ như giáo viên.

Cán bộ quản lý có tham gia giảng dạy, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và tiêu chuẩn giờ giảng được nghỉ 6 tuần.

Về tiêu chuẩn giờ giảng của giáo viên cao đẳng nghề, trung cấp nghề, Thông tư quy định:

a) Tiêu chuẩn giờ giảng của giáo viên trong một năm học: từ 380 đến 450 giờ chuẩn đối với giáo viên dạy cao đẳng nghề; 430 đến 510 giờ chuẩn đối với giáo viên dạy trung cấp nghề.

Tiêu chuẩn giờ giảng của giáo viên dạy các môn học chung (Giáo dục quốc phòng – an ninh, Giáo dục thể chất, Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Tin học) trong một năm học là 450 giờ chuẩn đối với giáo viên dạy cao đẳng nghề; 510 giờ chuẩn đối với giáo viên dạy trung cấp nghề.

b) Tiêu chuẩn giờ giảng tối thiểu cho cán bộ quản lý tham gia giảng dạy trong năm học được quy định như sau: Hiệu trưởng: 30 giờ/năm; Phó Hiệu trưởng: 40 giờ/năm; Trưởng phòng và tương đương:60 giờ/năm; Phó trưởng phòng và tương đương: 70 giờ/năm; Cán bộ phòng Đào tạo: 80 giờ/năm.

Thông tư cũng đã quy định cụ thể về chế độ giảm giờ giảng đối với giáo viên làm công tác quản lý, giáo viên kiêm công tác Đảng, đoàn thể và chế độ giảm giờ giảng đối với các giáo viên khác.

Theo Nhân Dân

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]