Đang đọc
Trang chủ > Chế độ chính sách

thông báo về việc miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI NINH BÌNH

Số: 110/TB/CĐCGNB-ĐT

V/v đóng học phí và TCXH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 01  tháng 3 năm 2011

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI

(Từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015)

 

I. CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề

2

2Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 27-6 ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề. Dưới đây là một số nội dung quy định cụ thể tại Thông tư.

Thông tư được áp dụng đối với giáo viên trong biên chế hoặc hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên trực tiếp giảng dạy, cán bộ làm công tác quản lý có tham gia giảng dạy trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề ở các cơ sở dạy nghề công lập, tư thục.

Theo quy định, thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo được tính bằng giờ:

– Một giờ dạy lý thuyết là 45 phút được tính bằng 1 giờ chuẩn;

– Một giờ dạy tích hợp (kết hợp cả lý thuyết và thực hành) là 45 phút được tính bằng 1 giờ chuẩn;

– Một giờ dạy thực hành là 60 phút được tính bằng 1 giờ chuẩn.

Chính sách nhà nước

Quy Chế nhà nước về các chính sách đối với học sinh, sinh viên

Ngày 4/9/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề. Dưới đây là toàn văn Chỉ thị của Thủ tướng :

Giáo dục – Đào tạo, trước hết là đào tạo bậc đại học và cao đẳng và đào tạo nghề nghiệp với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội có ý nghĩa rất quyết định đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Để thực hiện nhất quán chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho tất cả học sinh, sinh viên đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trong cả nước, nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có thể học cho đến khi tốt nghiệp, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

Top
EnglishVietnamese
[X]