Đang đọc
Trang chủ > Nội dung nổi bật > HỘI NGHỊ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM HỌC 2023-2024 KHỐI SỐ 2, KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỘI NGHỊ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM HỌC 2023-2024 KHỐI SỐ 2, KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác thi đua năm học 2023-2024. Ngày 03 tháng 11 năm 2023 tại Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp đã diễn ra Hội nghị Ký giao ước thi đua và triển khai công tác thi đua năm học 2023-2024 của Khối số 2, khối thi đua các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Về dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua của 13 đơn vị thành viên trong khối (Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ, Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ, Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô, Trường Cao đẳng Cơ điện và CNTP, Trường Cao đẳng Cơ điện và Thuỷ Lợi, Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp, Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình, Trường Cao đẳng Công nghệ kinh tế và CB Lâm Sản, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm) 

Hội nghị được nghe đại diện Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp – Trường Trưởng khối năm học 2023-2024 trình bầy tổng hợp dự thảo Quy chế hoạt động; kế hoạch và chương trình hành động; Nội dung phát động thi đua; Nội dung ký giao ước thi đua năm học 2023-2024, đại diện các đơn vị thành viên trong khối tham dự Hội nghị phát biểu, bổ sung vào bản dự thảo báo cáo do trường trưởng khối tổng hợp, các đơn vị đã đi đến thống nhất cao đối với các dự thảo văn bản sẽ ban hành làm cơ sở triển khai các mặt hoạt động của Khối.

Kết thúc Hội nghị, các Trường đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua năm học 2023-2024 với nội dung trọng tâm như: Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục; Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành; tổ chức hoạt động liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp để đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn” với các hình thức phù hợp, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp được giao của mỗi đơn vị.

Hội nghị ký giao ước thi đua và triển khai công tác thi đua năm học 2023-2024 của Khối thi đua số 2 – Khối các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thành công tốt đẹp. Đây là một dấu mốc quan trọng trong việc phát động phong trào thi đua, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong các trường thành viên của Khối.

Tin, bài: Đinh Trung Kiên

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]